Dịch vụ chính

  • Khai thuê hải quan.
  • Kho hàng – Chất xếp.
  • Dịch vụ giao nhận tận nơi.
  • Sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho khách hàng kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.
  • Giao nhận trọn gói hàng dự án, GOH, hàng lẻ (LCL) và hàng nguyên container (FCL) đến tận chân công trình.
  • Giao nhận vận chuyển hàng siêu trường, dịch chuyển, hàng quá khổ và quá tải.
  • Vận chuyển đa phương thức.
  • Dịch vụ môi giới và thẩm định hàng hóa