Ưu Đãi Đặc Biệt

  • Tư vấn miễn phí về xuất nhập khẩu hàng hoá và thủ tục Hải quan.
  • Giảm giá cước vận tải cho khách hàng đặt chỗ trước và những lô hàng có số lượng lớn.
  • Trợ giúp khách hàng chuẩn bị các chứng từ liên quan đến việc làm thủ tục Hải quan.