Home > Dịch vụ > Dịch vụ hàng hải

Dịch vụ hàng hải

Vận tải hàng hải là một trong những hoạt động chính của công ty. Đã qua rồi thời khách hàng phải tốn nhiều thời gian để kiểm tra lịch tàu, chi phí. Đơn giản là chúng tôi làm cho tất cả các nhu cầu về gửi hàng trở nên dễ dàng như một cái nhấp “chuột”.

Vận tải hàng hải là một trong những hoạt động chính của công ty

Dưới đây là các dịch vụ của chúng tôi:

+ Dịch vụ hàng nguyên cont và hàng lẻ toàn thế giới
+ Dịch vụ gom hàng và chia lẻ
+ Đại lý cho người mua hàng
+ Khai thuế hải quan
+ Dịch vụ xe tải
+ Dịch vụ môi giới bảo hiểm và thẩm định hàng hóa
+ Dịch vụ dọn nhà
+ Dịch vụ hàng dự án và triển lãm