Diễn biến tình hình thu NSNN của ngành Hải quan những ngày cuối năm

(HQ Online)- Năm 2017, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu là 285.000 tỷ đồng, tăng 4,7% so với thực hiện thu năm 2016. Tháng 9/2017 Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính lại giao chỉ tiêu phấn cho ngành Hải quan, nâng tổng chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2017 lên 295.000 tỷ đồng.

* Đến ngày 14/12/2017:

Số thu NSNN của toàn ngành Hải quan đạt khoảng 276.933 tỷ đồng, bằng 97,17 % dự toán, bằng 93,07% chỉ tiêu phấn đấu (295.000 tỷ đồng).

* Đến ngày 7/12/2017:

Số thu NSNN của toàn ngành Hải quan đạt khoảng 269.199 tỷ đồng, bằng 94,46% dự toán, bằng 90,59% chỉ tiêu phấn đấu (295.000 tỷ đồng).

* Đến ngày 30/11/2017:

Số thu NSNN của toàn ngành Hải quan đạt khoảng 263.000 tỷ đồng, bằng 92,28% dự toán, bằng 89,15% chỉ tiêu phấn đấu (295.000 tỷ đồng), tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016 (240.152 tỷ đồng).

* Đến ngày 23/11/2017:

Theo thống kê nhanh của Tổng cục Hải quan, số thu NSNN của toàn ngành đạt khoảng 256.773 tỷ đồng, bằng 90,1% dự toán và đạt 86,55% chỉ tiêu phấn đấu 295.000 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Hải Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *