Home > Giới thiệu > Dịch vụ chính

Dịch vụ chính

+ Khai thuế hải quan

+ Kho hàng – Chất xếp. 

+ Dịch vụ giao nhận tận nơi.

+ Sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho khách hàng kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.

+ Giao nhận trọn gói hàng dự án, GOH, hàng lẻ (LCL) và hàng nguyên container (FCL) đến tận chân công trình.

+ Giao nhận vận chuyển hàng siêu trường, dịch chuyển, hàng quá khổ và quá tải.

+ Vận chuyển đa phương thức. 

+ Dịch vụ môi giới và thẩm định hàng hóa