Home > Giới thiệu > Ưu đãi đặc biệt

Ưu đãi đặc biệt

+ Tư vấn miễn phí về xuất nhập khẩu hàng hoá và thủ tục Hải quan.

+ Giảm giá cước vận tải cho khách hàng đặt chỗ trước và những lô hàng có số lượng lớn.

+ Trợ giúp khách hàng chuẩn bị các chứng từ liên quan đến việc làm thủ tục Hải quan.