Vận chuyển Động Cơ Máy Bay ra nước ngoài

Động Cơ Máy Bay là hàng hóa được phân loại vào Hàng Nguy Hiểm nhóm 3 vì đây là Động Cơ đốt trong sử dụng nguyên liệu xăng (dầu).

Hàng Nguy Hiểm trong Vận Tải Đường Không là những chất và vật liệu có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của chuyến bay và hành khách trên chuyến bay (như nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, và môi trường…). Vì vậy, việc vận chuyển hàng nguy hiểm đòi hỏi phải tuân theo quy định nghiêm ngặt của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

Đội ngũ của TL Logistics đã được đào tạo và cấp giấy chứng nhận của IATA (Dangerous Goods Certificate); với hơn 15 năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên viên của TL Logistics làm việc dựa vào MSDS (Material Safety Data Sheet) để xác định lô hàng của quý khách có phải là hàng nguy hiểm hay không và thuộc nhóm nào, từ đó đưa ra các giải pháp xử lý tốt nhất, để đảm bảo hàng hóa của quý khách được đóng gói, khai báo đúng quy định và được vận chuyển một cách an toàn xuyên suốt từ điểm đi đến điểm cuối cùng.